Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm

Khỉ đuôi dài

Tê giác

Hổ

Hươu cao cổ

Cá sấu

Hà mã

Sư tử

Linh cẩu

Gấu ngựa